Instalacje sanitarne, gazowe, przyłącza

Usługi Projektowe

Marcin Stachula

Opracowywanie projektów branży sanitarnej, współpraca z biurami projektowymi i firmami wykonawczymi.

Projekty:
 • instalacji c.o.
 • instalacji gazowych
 • instalacji zbiornikowych gazu płynnego
 • instalacji sanitarnych
 • wentylacji i klimatyzacji
 • sieci i przyłączy wodociągowych
 • sieci i przyłączy kanalizacyjnych
 • przydomowych oczyszczalni ścieków
A także:
 • świadectwa energetyczne
 • operaty wodnoprawne
 • kosztorysy